Begin maart hebben we afscheid moeten nemen van Marc Dobbelaere, sinds jaar en dag lid en bestuurslid van onze vereniging.
Langs deze weg willen wij aan de ganse familie onze steun betuigen en hen veel sterkte toewensen in deze droevige tijden.
Marc was een Reus in hart en nieren, altijd paraat voor de vereniging en voor zijn vrienden.
Het ga je goed Marc, tot weerzien op de grote reuzenstoet hierboven!

logo groot