Online inschrijven Pinksterrommelmarkt 2019

foto rommelmarkt Na de geslaagde edities van de voorbije jaren, nemen de Reuzen van Tervuren ook dit jaar de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt op Pinkstermaandag op zich.
Op maandag 10 juni van 8 tot 16 uur toveren we het centrum van Tervuren terug om in een hoogdag van snuisterijen en allegaartjes.

We starten met de plaatsing vanaf 6 uur, het allerlaatste vertrek is om 17 uur. Het parcours van de rommelmarkt loopt dit jaar enkel in de Hoornzeelstraat en de Paardemarktstraat (het stukje voor het zwembad).

Inschrijving kan via het formulier hier onder.

Vul het onderstaande formulier volledig in om in te schrijven voor deze rommelmarkt. De prijs bedraagt 5 euro per 3 lopende meter. Er worden maximum 15 aaneengesloten meters per standplaats toegelaten. Dit zijn plaatsen waar geen wagen of aanhangwagen mogelijk is: de maximum diepte is de diepte van het voetpad.
Je inschrijving is pas geldig na betaling op rekeningnummer BE43 7444 2619 9401 - KRED BE BB op naam van de Reuzenvereniging Tervuren.

De plaatsing gebeurt automatisch volgens de volgorde van inschrijvingen en betaling. Bewoners op het parcours die ook wensen deel te nemen dienen zich ook in te schrijven. In de mate van het mogelijke krijgen zij een plaats toegewezen voor hun gevel. We vragen dan wel om in te schrijven vr 1 juni, zodanig dat we hier voldoende rekening mee kunnen houden.
Wie deelneemt aan de rommelmarkt verklaart zich akkoord met het algemene reglement: reglement.pdf

Uiterste datum van online inschrijven: vrijdag 7 juni 2019.

Waarom vragen wij deze gegevens van u: GDPR

Deze rommelmarkt is geen vervanging van de Reuzenrommelmarkt tijdens het eerste weekend van september. De inschrijven voor deze Reuzenrommelmarkt worden geopend na de Pinksterrommelmarkt!